αντικειμενικές αξίες ακινήτων

Οι νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων

Υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων.

Σήμερα κατατίθεται προς ψήφιση και η τροπολογία για την προσαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας...