Απολογισμός Δήμου Πάρου

Απολογισμός Δήμου Πάρου για το Ο.Ε. 2017

Τα πεπραγμένα της οικονομικής πολιτικής, που ακολούθησε ο Δήμος Πάρου  για το Οικονομικό Έτος 2017, εγκρίθηκαν την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, στη διάρκεια Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Την παρουσίαση των οικονομικών πεπραγμένων πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Πάρου,...