Άρια Χαραλαμπίδη

Απλοποίηση διαδικασίας εγκρίσεων

Τις χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης μελετών από το Υπουργείο Πολιτισμού επιχειρεί να “υπερπηδήσει” ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών νομού Κυκλάδων, μετά από σχετική απόφαση των μελών του, προκειμένου προσεχώς να μπορούν να καταθέτουν τις μελέτες, προς έγκριση, στο τοπικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής...