αστυνομική ταυτότητα

Αλλαγή των αστυνομικών ταυτοτήτων

Στην αντικατάσταση των αστυνομικών ταυτοτήτων προκειμένου αυτές να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας και να καθίσταται δύσκολη η προσπάθεια πλαστογράφησής τους προχωρά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Οι νέες ταυτότητες δεν θα έχουν δακτυλικό αποτύπωμα, θα είναι πλαστικές...