Διεθνής Αρχή Θαλάσσιων Βυθών

Κίνδυνος καταστροφής σπάνιων οικοσυστημάτων

Η Διεθνής Αρχή Θαλάσσιων Βυθών (International Seabed Authority – ISA) συνέταξε πρόσφατα το προσχέδιο που θα καθορίσει τους κανονισμούς για την εξερεύνηση βαθέων υδάτων για υδρογονάνθρακες για την περίοδο 2019-2023.

Καθώς ζητήθηκε γνωμοδότηση περιβαλλοντικών φορέων επί του προσχεδίου, 38...