δίκτυο

Συνεργασία για την τεχνική επάρκεια

Στο Δίκτυο Πόλεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία με διακριτικό τίτλο “Βιώσιμη Πόλη” παίρνει μέρος ο Δήμος Μήλου κατόπιν της συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου στη συνάντηση για την ίδρυση του Δικτύου και σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην πρώτη συνάντηση των...

Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να προχωρήσεις οι υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με το Ηπειρωτικό σύστημα ενέργειας, ήταν το συμπέρασμα της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Μάλιστα εντός Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει η...