Δημήτρης Εμμανουλούδης

Η Σύρος να ενταχθεί στα “μνημεία” MAB της UNESCO

Διάπλατα ανοίγεται μπροστά στη Σύρο η ευκαιρία να ενταχθεί στις περιοχές και τα “μνημεία” MAB (Man and Biosphere) της UNESCO, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας που αναπτύσσεται εκ μέρους του μεγάλου Οργανισμού σε διεθνές επίπεδο, η οποία κατέστη σαφής σε τοπικό επίπεδο από τον Αντιπρύτανη...