δημοπράτηση έργου

Αναλαμβάνει η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε

Μετά τη διασφάλιση της χρηματοδότησης και την ωρίμανσης της μελέτης

«Κατασκευή - Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων νήσου Θηρασίας (Ν200a)» το έργο θα δημοπρατηθεί από την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. την 9/7/2013.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και...