δημοσιεύσεις δημοσίου

Συνάντηση με τις Ενώσεις Τύπου

Θετική υπήρξε η στάση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στα αιτήματα των Ενώσεων του Περιφερειακού Τύπου. Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, συμμετείχαν ο Πρόεδρος κος  Γεώργιος Καταπόδης και υπηρεσιακοί παράγοντες της Ανεξάρτητης Αρχής. 

Ο ΣΗΠΕ και η ΕΙΕΤ...