Δημοτικό Σφαγείο Κέας

Νέα δημοτικά σφαγεία Κέας

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση o Δήμος Κέας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των Νέων Δημοτικών Σφαγείων Κέας, τα οποία απέκτησαν άδεια λειτουργίας και κωδικό διάθεσης Ευρωπαϊκής εμβέλειας. Με την αδειοδότηση αυτή τα Δημοτικά Σφαγεία έλαβαν άδεια σφαγής για τις τρεις γραμμές που διαθέτουν (χοιρινά,...