Δημοτικό Σχολείο Αδάμαντα

Διοικητική παραλαβή του Δημοτικού Σχολείου Αδάμαντα μετά από εργασίες

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η διοικητική παραλαβή προς χρήση του Δημοτικού Σχολείου Αδάμαντα μετά την ολοκλήρωση του έργου που υλοποιήθηκε και αφορούσε Οικοδομικές Εργασίες Συντήρησης και Αποκατάστασης Φέροντα Οργανισμού Δημοτικού Σχολείου Αδάμαντα – Προϋπολογισμός:128.337 με...