Δημοτικό Σχολείο Ποταμιάς

Επιστολή για τη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς Νάξου

Για το νέο σχολικό έτος 2016-17 στο νησί της Νάξου θα λειτουργήσουν 22 Δημοτικά σχολεία (μαζί με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο). 11 από αυτά θα λειτουργήσουν ως ολιγοθέσια, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
    ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ Δ.Σ. ΝΑΞΟΥ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ (αριθμός δασκάλων)...