διάβρωση ακτών

Διπλασιασμός πόρων ΕΣΠΑ για τη διάβρωση ακτών

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, διπλασιάζονται οι πόροι που διατίθενται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014 – 2020» για παρεμβάσεις που σκοπό έχουν την προστασία των ακτών από την διάβρωση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε σήμερα...