Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πάρου

Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πάρου συνεδρίασε το πρωί της Παρασκευής στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πάρου με θέμα «Πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».

Στη...