Η Νάξος δια μέσου των αιώνων

Πρόγραμμα Συνεδρίου "Η Νάξος διά μέσου των αιώνων"

Στις 30 Αυγούστου 2018 ξεκινούν οι εργασίες του ΣΤ΄ επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων» στο Ανδρονίκειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δαμαριώνα

Επιδίωξη είναι το Συνέδριο να γίνει και πάλι τόπος διασταύρωσης μελετητών με πλατύτερους ερευνητικούς ορίζοντες, με...