πλατεία Μουστακλή

Επαναλαμβανόμενο αίτημα

Εν νέου προωθεί προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης το αίτημα περί βελτίωσης της ποιότητας του οδοστρώματος των οδών πλησίον της πλατείας Μουστακλή, η Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης, κάνοντας σχετική αναφορά στις προτάσεις της για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2019.

...

Έμφαση στις ανάγκες της γειτονιάς

Τη μέριμνά της για τις ανάγκες της κάθε γειτονιάς αποδεικνύει η Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης έχοντας καταρτίσει τις προτάσεις της για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 βάσει των καταγεγραμμένων αιτημάτων των πολιτών, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τα καθημερινά ζητήματα της κάθε περιοχής....