Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου

Πρόταση θέματος για την ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου που έγινε την Παρασκευή 18 Μάη, ο σύμβουλος της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης “Κοινό Τηνίων” πρότεινε να συζητηθούν δύο θέματα πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως επείγοντα. 

Το πρώτο αφορούσε την ασφάλεια των εργαζομένων...