ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Πάρου - Αντιπάρου

Ευχαριστίες στον Πολιτευτή Κυκλάδων Γιώργο Βακόνδιο

Ευχαριστούμε τον Πολιτευτή Κυκλάδων Γιώργο Βακόνδιο που για μια ακόμη φορά απέδειξε έμπρακτα την στήριξή του στη ΔΗΜ.Τ.Ο. ΝΔ Πάρου Αντιπάρου αλλά και στην Παριανή κοινωνία.

Στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε δράσεις που αφορούν στην Παιδεία και στον Πολιτισμό επισκεφτήκαμε πριν από λίγο...