Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Κυκλάδων

Η φορολόγηση δεν επιλύει κοινωνικά προβλήματα

  • Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου, 2019 - 06:26
  • 0 Σχόλια

Την επιτακτική ανάγκη εμβάθυνσης του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την οικονομία διαμοιρασμού στον τουρισμό καταδεικνύει η μελέτη: «Ο κοινωνικός αντίκτυπος της οικονομίας του διαμοιρασμού και προτεινόμενες ρυθμιστικές παρεμβάσεις», που διενήργησε για λογαριασμό του ...