Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Συνεργασία Πανεπιστημίου Αιγαίου - ΚΠΕ

  • Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου, 2017 - 13:05
  • 0 Σχόλια

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, «Κέντρο Παιδιού και Εφήβου»,  με σκοπό τη δημιουργία ενός πλαισίου ανταλλαγής τεχνογνωσίας, ανάπτυξης μεθοδολογιών και προγραμμάτων, ώστε να προκύψει αμοιβαίο όφελος και προστιθέμενη αξία από τη...