Δρόμος Σταυρού

Πανσυριανός δρόμος του Σταυρού στην Άνω Σύρο

Την Κυριακή 14 Απριλίου του 2019 θα πραγματοποιηθεί ο Πανσυριανός Δρόμος του Σταυρού στην Άνω Σύρο. 

Δείτε αναλυτικά την αφίσα της Καθολικής Επισκοπής Σύρου.