Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης "Μυλοπόταμου – Χώρας" Ίου

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προέβη στην έγκριση της διακήρυξης και της διαδικασίας με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο “Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης – Μυλοπόταμος – Χώρα νήσου Ίου” επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 804.878,05 ευρώ...