έλεγχος οχημάτων

Εξαιρούνται ελέγχου ΚΤΕΟ οχήματα μικρών νησιών

  • Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου, 2017 - 16:53
  • 0 Σχόλια

Εκδόθηκε η ΚΥΑ 49372/2017 (ΦΕΚ 2726/Β'/4.8.2017) με την οποία εξαιρούνται ελέγχου ΚΤΕΟ οχήμτα των μικρών νησιών.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 παρ. 2 της ΚΥΑ αναφέρει:
"2. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης:......δ. Πλην των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων...