ΕΛΕΤΑΕΝ

Οι θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό

Με τέσσερεις βασικές επισημάνσεις η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) συμμετέχει στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βάσει των οποίων απαιτούνται φιλόδοξοι κλιματικοί στόχοι και στόχοι Α.Π.Ε., η προωθούμενη αλλαγή του Χωροταξικού...