ενάλιες αρχαιότητες

Πρότυπο Αιγαιακό Υποβρύχιο Μουσείο Κέας

Ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα η πρόταση για την ένταξη στο χρηματοδοτικό Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό, διασυνοριακό πρόγραμμα που απαιτεί τη δημιουργία Δικτύου συνεργασίας φορέων της Ελλάδας και της Κύπρου. Στο Δίκτυο συμμετέχουν ο Δήμος...