ενοικιάσεις κατοικιών

Αίτημα του Ξ.Ε.Ε. για αυξημένα πρόστιμα στις τουριστικές ενοικιάσεις κατοικιών

Τις παρατηρήσεις του σχετικά με τις ρυθμίσεις για την βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, που προωθούνται προς ψήφιση στη Βουλή, θέτει το Ξενοδοχειακός Επιμελητήριο Ελλάδας, με επιστολή του προέδρου Γεώργιου Τσακίρη, προς τον αρμόδιο υπουργό.

Το Ξ.Ε...