Εορτασμός ημέρας των ηνωμένων Εθνών

Εορτασμός ημέρας των ηνωμένων Εθνών

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη  24 – 10 - 2018 θα εορταστεί σε ολόκληρη τη χώρα η επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Για τον εορτασμό της ημέρας, με την αρ. πρωτ. 51519/25-9-2018 απόφαση και το με αρ. πρωτ. 51520/25-9-2018 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών ορίστηκε...