Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ενίσχυση του ΕΠΑΛ Σίφνου

Το παρόν ερωτηματολόγιο προετοιμάστηκε στα πλαίσια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Σίφνο. Ο Δήμος Σίφνου στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου, συνέλεξε και αξιολόγησε το παιδαγωγικό και διοικητικό υλικό του νέου Επαγγελματικού Λυκείου όπως το έχει οργανώσει το...