έπαρχος

“Kραυγή” των επάρχων από τα νησιά

Τη στήριξή τους στα αιτήματα των επάρχων αναφορικά με τον “όγκο” των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την προσπάθεια άσκησης των καθημερινών καθηκόντων τους στον ιδιαίτερο – γεωγραφικά - χώρο του Νοτίου Αιγαίου, παρέχουν συνολικά τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, αναγνωρίζοντας πως το...