επιδότηση ενοικίου

Επιδοτήσεις ενοικίου και δανείων

Με αναφορές στα θέματα που αφορούν σε κυβερνητικές αποφάσεις κοινωνικής και οικονομικής ανασυγκρότησης, απευθύνθηκε ο Πρωθυπουργός, Αλ. Τσίπρας, στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ανακοινώνοντας την εφαρμογή επιδοτήσεων τόσο σχετικά με τα ενοίκια όσο και με τα δάνεια για την προστασία της...