Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5/10/2018 στην Πάτρα, η εναρκτήρια συνάντηση των φορέων στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος εκτίμησης του δυναμικού βιοχημικής παραγωγής μεθανίου (BMP) από διαφορετικές πηγές βιομάζας – Green.BMP». Το έργο εντάχθηκε τον...