επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αλλαγές στα δημοτικά τέλη επιχειρήσεων(;)

Τροποποιήσεις στον συντελεστή, επί των ακαθαρίστων εσόδων, των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, προς τους Δήμους, φέρνει το νομοσχέδιο, περί «Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, Ρύθμισης Θεμάτων ΟΤΑ και άλλων διατάξεων», του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

...