Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας

Μέτρα ενίσχυσης στον τομέα της αλιείας

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της χώρας μας τη περίοδο 2014-2020.

Οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για την ενίσχυση του τομέα της αλιείας στοχεύουν:

Στην ενίσχυση της...