επικουρική ιατρός

Πρόταση τροπολογίας για τη στελέχωση βασικών δημόσιων υπηρεσιών στη Μύκονο

Ο Δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς επιδιώκει να εξετασθεί και κατόπιν να επεκταθεί η πρωτοβουλία αυτή (επικουρική ιατρός) και σε άλλες...