εποπτεία περιοχών Natura

Προστασία και ανάπτυξη των περιοχών Natura στις Κυκλάδες

  • Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου, 2019 - 06:20
  • 0 Σχόλια

Τα πρώτα σημαντικά βήματά του πραγματοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών των Κυκλάδων, πρόεδρος του οποίο ορίστηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, ο Ειδικός Γραμματέας του Προέδρου της Βουλής, Κωνσταντίνος Βασιλάκης, ο οποίος από κοινού με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του,...