Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών

Αμφισβήτηση αγνών(;) προθέσεων

Χωρίς να παρουσιάζει “κάποια ουσιαστική καινοτομία” όσον αφορά στο περιεχόμενό του, καθώς και με έκδηλη την πρόθεση “προώθησης ορισμένων ατόμων και αποκλεισμού άλλων υπαλλήλων” σύμφωνα με τη θέση του Σωματείου των Εργαζομένων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης,...