Επιτροπή Πειβάλλοντος

Εκλογή προεδρείου και ορισμός μελών σε Επιτροπές της ΠΝΑι

Στην εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος, προέβη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στη συνεδρίαση του Σαββάτου 4 Μαρτίου 2017.

Την Επιτροπή αποτελούν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Τακτικά μέλη

Βιτάλης Παναγιώτης

...