Επιτροπή Τουρισμού Πάρου

Δράσεις Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Πάρου

Τα πεπραγμένα και τις δράσεις τουρισμού για την Πάρο παρουσιάζει η Δημοτική Αρχή, μέσα από έναν αναλυτικό απολογισμό. 

Δείτε το έγγραφο.