Ε.Σ.Α.μεΑ

Συνάντηση Τεχνικής Υποστήριξης

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ στο Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014 - 2020, στην Ερμούπολη, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

Σκοπός της Συνάντησης Τεχνικής Υποστήριξης ήταν η ενημέρωση και υποστήριξη των στελεχών της...