εθνικό δίκτυο τηλειατρικής

Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής στη διάθεση των Αστυνομικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου ενεργοποίησε μια σημαντική πρωτοβουλία συνεργασίας με την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου.

Η συνεργασία αυτή αφορά την αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) για υπηρεσιακή...