Ευρωπαϊκός κανονισμός

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων για τις επιχειρήσεις

Το αντικείμενο του γενικού Κανονισμού, το κόστος μη συμμόρφωσης, ποιους αφορά, ποιες υποχρεώσεις ανακύπτουν, καθώς επίσης και τα προβλήματα που πρέπει να απαντηθούν απασχολούν τους φορείς της αγοράς, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/...