Φραντζέσκος Βιγλιάρης

Προγράμματα Κοινωνικής Μέριμνας στη Μύκονο

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Απασχόλησης και Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου  Μυκόνου, Φραντζέσκος Βιγλιάρης  ενημερώνει τους πολίτες ότι στο τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Μυκόνου  αυτή τη περίοδο έχουν τεθεί σε λειτουργία τα παρακάτω προγράμματα:

⦁ Προνοιακά  Επιδόματα

⦁ Επίδομα...