φυσικές καταστροφές

Ενημέρωση πληθυσμού- φυσικές καταστροφές, μέτρα αυτοπροστασίας

Είναι γεγονός ότι οι φυσικές καταστροφές και οι επιπτώσεις τους, παρά το γεγονός ότι οι επιστημονικές γνώσεις και η τεχνολογική εξέλιξη στον Τομέα Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών έχουν βελτιωθεί σημαντικά, αυξάνονται τόσο σε συχνότητα, όσο και σε ένταση, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για την...

Αποτροπή και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές

Με σκοπό τον σχεδιασμό δράσεων οι οποίες θα συμβάλουν τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των καταστροφών που προκαλούνται από τις πλημμύρες στις περιοχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων πρόληψης...