φυσικές καταστροφές

Αποτροπή και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές

Με σκοπό τον σχεδιασμό δράσεων οι οποίες θα συμβάλουν τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των καταστροφών που προκαλούνται από τις πλημμύρες στις περιοχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων πρόληψης...