Γ. Συνανίδης

Ναυπηγείο Νεώριο Σύρου

Συναντώ τον φίλο μου Δήμαρχο κοντινού νησιού και του εκφράζω την απογοήτευση μου, σχετικά με την Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου που είχαμε παρακολουθήσει πριν λίγη ώρα. Κουνάει το κεφάλι και συμφωνεί.

Θα έλεγες ότι όλοι είχαν συνεννοηθεί προηγουμένως, ώστε να οδηγήσουν...