Γαλυφος Φολεγάνδρου

Η φωτογραφία της ημέρας

Αραγμένο στον Γαλυφο Φολεγάνδρου.

Κούρτης Πάρης