γεωτρήσεις

Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Προωθούνται με σταθερό ρυθμό οι προβλεπόμενες εργασίες δειγματοληπτικών γεωτρήσεων στην περιοχή του Βούρλη, καθ΄ όλη τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης “Γεωτεχνικές έρευνες”, την οποία αναμένει να αποκτήσει ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, ως ένα ακόμη “εργαλείο...