ΓΓΑι.Ν Π

Η νησιωτική πολιτική αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά των νησιών

Μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, θα επιχορηγηθούν και φέτος προγράμματα ελληνικών πανεπιστημίων, τα οποία εκτελούν αρχαιολογικά έργα σε νησιά του Αιγαίου.

Στο πλαίσιο της νησιωτικής πολιτικής, που εφαρμόζεται από τον αντίστοιχο τομέα του ΥΝΑΝΠ, η ανάδειξη της...