Γιάννης Βουλγαράκης

“Ελλάδα είναι και τα νησιά”

Στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία με σκοπό την περαιτέρω ανάδειξη θεμάτων της νησιωτικότητας και την οργάνωση και σχεδίαση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου των νησιών που θα λαμβάνει υπόψιν τη φωνή της τοπικής κοινωνίας στοχεύει η σημερινή κυβέρνηση, συνεχίζοντας με σταθερό ρυθμό τις επαφές της με...