Γιώργος Μάλλης

Για την αλλαγή στον Δήμο Μήλου

«Αξίζει να τολμήσουμε εμείς οι πολίτες της Μήλου…. για ένα καλύτερο νησί, μια καλύτερη ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων του. Αξίζει να στηρίξουμε την προσπάθεια που θα κρίνουμε σοβαρή για την ουσιαστική αλλαγή στο Δήμο Μήλου.» Αυτά έγραφα σε προηγούμενη δημόσια τοποθέτηση μου με τίτλο «Να...

Να τολμήσουμε για τη Μήλο

Αξίζει να τολμήσουμε εμείς οι πολίτες της Μήλου. Να τολμήσουμε να συμμετέχουμε στην προσπάθεια για ένα καλύτερο νησί, μια καλύτερη ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων του. 
Αξίζει να στηρίξουμε την προσπάθεια που θα κρίνουμε σοβαρή για την ουσιαστική αλλαγή στο Δήμο Μήλου. Για να αποκτήσουμε...