Γυμνάσιο Τήνου

Άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Τήνου το κτίριο του Γυμνασίου

Η Διοικούσα το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου Επιτροπή, με βάση αποφάσεις της από τις 5 &13/2018 Συνεδριάσεις της, προέβη στις κατά νόμο απαραίτητες ενέργειες και την τελική υπογραφή σύμβασης χρησιδανείου, διά...